15 język polski
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 KP 1ab j.polski
KP 2ab j.polski
DL 3at religia
RR 3et wit. komp.
OR 2bt j.angielski
2 8:50- 9:35 KP 4ct j.polski
KP 4ct j.polski
KP 1ab j.polski
KD 3bt j.polski
OR 2bt j.angielski
3 9:40-10:25 KP 1et j.polski
KP 4ct j.polski
KP 3az j.polski
KD 3bt j.polski
MJ 2gt j.polski
4 10:45-11:30 MM 4bt e.m.u. i i.e
KP 2ab j.polski
MJ 1at j.polski
KP 3az j.polski
KP 1et j.polski
5 11:35-12:20 MJ 4at j.polski
KP 1bt j.polski
KP 1et j.polski
MJ 2gt j.polski
MJ 2dt j.polski
6 12:25-13:10 KD 2ct j.polski
Do 3et prog. apl in
KP 4ct j.polski
KD 2at j.polski
PM 3ct-2/2 urz.eletron.
7 13:15-14:00 KD 3bt j.polski
BE 4dt religia
ŚS 1et kultura
RD 2gt-2/2 j.angielski
PM 3ct-2/2 urz.eletron.
8 14:05-14:50 KD 2ct zaj. wych.
  KP 1bt j.polski
RD 2gt zaj. wych.
PM 3ct-2/2 urz.eletron.
Obowiązuje od: 17.09.2018r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-18
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum