15 język polski
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 KP 2bt j.polski
MM 3bb masz i n.e.
KP 3dt j.polski
KP 3ct j.polski
KP 3ab j.polski
2 8:50- 9:35 VX 2ab j.polski
MM 2ab masz i n.e.
  KP 3ct j.polski
KP 3gt j.polski
3 9:40-10:25 NS 2ct zaj. wych.
KP 3dt j.polski
KD 1ct j.polski
KP 3dt j.polski
GB 3ab inst.elektr.
4 10:45-11:30   SH 2at tech. i kon.
  ED 3ft przedsięb.
GB 3ab inst.elektr.
5 11:35-12:20 VS 1ct-1/2 pod.el.elktr
    KD 2dt j.polski
 
6 12:25-13:10 KD 1at j.polski
  VX 1ab j.polski
KD 2dt j.polski
VX 1ab j.polski
7 13:15-14:00 AS 2at zaj. wych.
VX 2ab j.polski
KP 3gt j.polski
KD 2ft j.polski
 
8 14:05-14:50 KD 2ft j.polski
KP 3ct j.polski
KP 3gt j.polski
KD 1ct j.polski
 
9 14:55-15:40 eV 1at,1ct etyka
eV 1at,1ct etyka
eV 3ct etyka
eV 2dt,2et etyka
 
10 15:45-16:30     eV 3ct etyka
   
Obowiązuje od: 20.06.2022 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2022-06-19
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum