11 język polski
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Ma 1bt filozofia
1ab podst.elekt.
BE 2gt religia
1bt pod.el.elktr
 
2 8:50- 9:35 Ma 3dt j.polski
1ab zaj. wych.
BP 2et j.polski
1bt pod.el.elktr
 
3 9:40-10:25 Ma 1ft filozofia
Ma 1dt filozofia
V6 3ct-1/2 ukł.automat.
RC 2at tech. i kon.
Ma 1at filozofia
4 10:45-11:30 TK 2ab zaj. wych.
RJ 1ct-2/2 urz.t.komp.
  RC 2at tech. i kon.
Ma 2bb j.polski
5 11:35-12:20 Ma 3ft j.polski
Ma 1ct filozofia
  RK 3et sys.b.d.
MJ 3at j.polski
6 12:25-13:10 Ma 3ft zaj. wych.
Ma 1et filozofia
Ma 1at j.polski
KP 1bt j.polski
MJ 3at j.polski
7 13:15-14:00 V6 3ct-1/2 ukł.automat.
Ma 3ft j.polski
MJ 3at j.polski
KP 3et j.polski
Ma 3dt j.polski
8 14:05-14:50   Ma 3ft j.polski
Ma 3dt j.polski
  Ma 1at j.polski
9 14:55-15:40 SH 2ft tech. i kon.
    Ma 2bb j.polski
Ma 1at j.polski
Obowiązuje od: 14.06.2021 (nauczanie stacjonarne)
Drukuj plan
wygenerowano 2021-06-13
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum